17th januari 2018

Onderhoud infrastructuur Sentia Cloud, gepland 4 jaar geleden

Graag willen wij u informeren over onderhoudswerkzaamheden aan de Sentia Cloud. In de nacht/ochtend van 26 januari wordt onderhoud uitgevoerd aan het netwerk van de Sentia Cloud op de datacenter locaties EVOSwitch, euNetworks & AM6.

Achtergrond

In deze datacenters vindt onderhoud plaats op een aantal infrastructurele componenten waar uw omgeving zich bevindt. Routeringen zullen worden gemigreerd van deze datacenters naar de Sentia Cloud. De Sentia Cloud is voorzien van meer bandbreedte en transitproviders waardoor netwerkverkeer effectiever kan worden afgehandeld wat zal resulteren in betere prestaties en stabiliteit.

Wanneer

Het onderhoud zal plaatsvinden van vrijdag 26 januari 00:01 tot 06:00 uur.

Onderhoudswerkzaamheden

Routing services en internetconnectie services zullen worden gemigreerd van het EVO data-center naar de Sentia Cloud. Er vinden wel configuratie aanpassingen plaats op de Firewalls in EVO om het netwerkverkeer via de nieuwe omgeving af te laten handelen. De Firewalls zullen in een latere fase worden gemigreerd. Deze migratie zal geen impact op de dienstverlening hebben. Tevens zullen de border-routers welke het internetverkeer afhandelen worden vervangen door routers in de Sentia Cloud.

Impact

Gedurende de werkzaamheden bestaat de mogelijkheid dat een aantal onderbrekingen in de verbinding (4-6) van en naar uw omgeving kunnen plaatsvinden. Deze onderbrekingen zullen naar verwachting niet langer dan 2-10 minuten duren.

Risico

Het risico is medium geclassificeerd. Tests hebben uitgewezen dat de onderhoudswerkzaamheden geen functionele impact hebben op uw omgeving. Tevens is er een rollback scenario opgenomen in het draaiboek van de onderhoudswerkzaamheden.

Eventuele onderbrekingen kunnen mogelijk de dienstverlening verstoren. Wij adviseren u derhalve om belangrijke bedrijfsprocessen, zoals backup, database replicatie- en synchronisatie processen, te controleren na afronding van ons onderhoud.